Privacy statement

Privacy statement

Dit privacystatement heeft betrekking op de website www.milamar.nl.

In dit statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij, MILAMAR gevestigd aan Hoog Zand 20 (4823HS) te Breda, van bezoekers van de Website verwerken wanneer je gebruikt maakt van onze Website.

Dit privacy statement zal uiteenzetten hoe wij de over jouw, via de Website verzamelde, persoonsgegevens gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens
  Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. Als we persoonsgegevens van je verzamelen, zullen wij hier vooraf toestemming schriftelijk aan je vragen.
   
 2. Informatie over MILAMAR opvragen via de Website
  Via de Website kan informatie opgevraagd worden over de activiteiten en diensten van MILAMAR.
  Vereist is om naam, e-mail en omschrijving bericht aan te geven. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van jouw toestemming, zoals neergelegd in artikel 6(a) AVG. Je mag te allen tijde jouw toestemming intrekken. Wij zullen je gegevens nooit delen met derden.
   
 3. Nieuwsbrieven
  MILAMAR verstuurt nu geen nieuwsbrieven. Als MILAMAR op termijn overgaat tot het versturen van nieuwsbrieven, zal vooraf contact met je opgenomen worden om hiervoor toestemming van je te verkrijgen. Je mag te allen tijde je toestemming intrekken. Dat kan via een link in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met de eigenaar van MILAMAR, M. van Wijk.
   
 4. Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.
   
 5. Bewaartermijnen
  In het geval wij persoonsgegevens van je verzameld hebben, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor jouw persoonsgegevens verzameld zijn.
   
 6. Jouw rechten
  Indien wij van jouw persoonsgegevens hebben verzameld op basis van jouw toestemming, dan ben je te allen tijde gerechtigd om jouw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand.
  Je hebt het recht ons te verzoeken om:
  - deze te laten aanvullen, corrigeren of  verwijderen;
  - verzet aan te tekenen tegen de verwerking(en) van jouw persoonsgegevens;
  - jouw persoonsgegevens te beperken.
  Wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in elke geval binnen 1 maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van jouw verzoek.
   
 7. Wijzigingen in ons privacybeleid
  MILAMAR kan dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen op de Website.
   
 8. Contact
  Als er naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen zijn of als je een klacht wilt uiten, dan horen wij dat graag.