Werkwijze

Werkwijze

De werkwijze van MILAMAR gaat uit van een open relatie met de opdrachtgever.

Op basis van wederzijds vertrouwen kan samen gewerkt worden aan een betere beheersbaarheid van projecten en adequate besluitvormingsprocessen gebaseerd op volledigheid, tijdigheid en integriteit van informatie over projecten en programma’s.

‘Met procesmatige en inhoudelijke advisering en ondersteuning heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Voor mij is het van belang om vanuit een helicopterview overzicht te houden op de diverse onderdelen, verbanden te leggen, partijen bij elkaar te brengen en acties te nemen.’

‘Ik ben integer en transparant. Ik heb een open en positieve instelling, gevoel voor humor en heb oog voor de omgeving en de verschillende belangen.‘